HIKARI
 • Điện thoại: 024-3311 3998
 • hikari@hikarivn.com
 • nhân viên hỗ trợ

  Mr. Bùi Thanh Nghị

  0945.328.855

  Mr. Vũ Thiện Chương

  0946.248.855
Banner giới thiệu

Giới thiệuGiá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

 

 

Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho chúng tôi trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

1. Khách hàng là người "trả lương" cho chúng ta. 

2. Tôn trọng cá nhân: Mọi người đều "bình đẳng" trong ý kiến và hành xử. 

3. Tinh thần đồng đội: Thành công của công ty là dựa vào đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

4. Trách nhiệm: Lao động hết mình - Trách nhiệm cao nhất – Đặt mình vào vị trí người khác khi làm việc.

5. Học hỏi và sáng tạo: Luôn luôn học hỏi, không ngừng sáng tạo dù ở đâu, dù làm bất cứ việc gì để tạo ra sự khác biệt. 

6. Quan tâm tới xã hội: Là quan tâm đến sự phát triển trong tương lai của chính bạn.

Khách hàng của hikari