HIKARI
Banner giới thiệu

Giới thiệuGiá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho chúng tôi trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

- Khách hàng là người trả lương cho từng nhân viên và Ban lãnh đạo.

- Tôn trọng cá nhân: Tất cả mọi người ai cũng quan trọng.

- Tinh thần đồng đội: Thành công của công ty là dựa vào cả một tập thể.

- Trách nhiệm: Lao động hết mình - Trách nhiệm cao nhất – Đặt mình vào vị trí người đối diện.

  • Học hỏi và sáng tạo: Con người ta chỉ phát triển khi không ngừng học hỏi và chỉ khác biệt  khi không ngừng nghỉ sáng tạo.
  • Quan tâm tới xã hội: Sự phát triển của xã hội chính là sự phát triển tương lai của các bạn.

Khách hàng của hikari