HIKARI
 • Điện thoại: 024-3311 3998
 • hikari@hikarivn.com
 • nhân viên hỗ trợ

  Mr. Bùi Thanh Nghị

  0945.328.855

  Mr. Vũ Thiện Chương

  0946.248.855
Banner giới thiệu

Giới thiệuTriết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

- Lấy khách hàng là trọng tâm và con người trong công ty sẽ đưa công ty đến gần trọng tâm đó.

- Chỉ có sự hợp tác mới tạo ra sự đoàn kết và phát triển bền vững – 4 wins

- Cung cấp giải pháp thay vì chỉ bán sản phẩm đơn thuần.

 

Khách hàng của hikari