ĐẦU TƯ - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Xúc tiến thương mại (tiếng Anhtrade promotion) là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Hoạt động này hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của thương nhân hiệu quả hơn. HIKARI GROUP là đơn vị tích cực thực hiện các hoạt động:

1.Xúc tiến đầu tư và thương mại, liên kết doanh nghiệp sản xuất trong ngành công nghiệp phụ trợ

2.Cho thuê và kinh doanh bất động sản khu công nghiệp

3.Hợp tác đầu tư, liên kết cung ứng chuỗi hàng hóa, giá trị sản xuất, sản phẩm, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ của Doanh nghiệp Việt với các doanh nghiệp trong Nước và Quốc tế

Hikari Group hiện là đơn vị thành viên nòng cốt trong hoạt động của Hiệp hội các Doanh nghiệp Ngành Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (Hanshiba)

Thư viện ảnh

VIDEO

THÔNG TIN

HIKARIAE GROUP … (NỘI DUNG ĐANG CẬP NHẬT)