Chủ tịch Hikari Group tham gia Hội nghị “Vai trò của Doanh nghiệp lớn/Tập đoàn trong thúc đẩy khởi nghiệp”.

Vai trò của Doanh nghiệp lớn/Tập đoàn trong thúc đẩy khởi nghiệp

Quan hệ tương hỗ và phát triển giữa doanh nghiệp và khởi nghiệp. 79% doanh nghiệp và 78% công ty khởi nghiệp trả lời khảo sát của Unilever Foundry có mong muốn hợp tác với nhau nhiều hơn trong tương lai.

ông Nguyễn Đức Cường, TGĐ Cty TNHH Thương mại và sản xuất Hikari P&T Vietnam

Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch Hiakri Group

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hikari Group – doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ cho biết, vì là nhà cung ứng phụ kiện cho các nhà sản xuất lớn như Canon, do đó bắt buộc khi khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cần phải có doanh nghiệp lớn. Cùng với đó, doanh nghiệp cần định hướng phát triển của nhà nước. “Cùng với các doanh nghiệp lớn trong nước thì còn có doanh nghiệp nước ngoài, họ đòi hỏi nhà cung ứng phải đạt chuẩn. Do đó, khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ phải có nhà máy sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn, điều này yêu cầu vốn lớn, có kế hoạch dài hạn.

Doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cần có sự định hướng phát triển của cơ quan nhà nước, xác định ngành, lĩnh vực nào sẽ là trọng tâm phát triển trong tương lai để doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư phát triển phù hợp”, ông Nguyễn Đức Cường kiến nghị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *