HIKARI GROUP: CHÚC MỪNG XUÂN QUÝ MÃO

Hikari Group chúc mừng tết Quý Mão

Canh Tý qua

Quý Mão tới

Vạn điều mới

Triệu điều vui

Không điều xui

Tỷ điều phát

Xuân bát ngát

Chén rượu say

Tiền đầy tay

Vàng đầy túi

Happy new year!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *